Khái quát chung về công ty / 企業の一般的な情報
Công ty CP Phát triển Thương mại và Đầu tư Việt Nhật (JVCI) hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn du học Nhật Bản, xúc tiến thương mại Việt - Nhật, giới thiệu nhân sự…đươc thành lập bởi một nhóm các du học sinh, thực tập sinh đã từng học tập và làm việc tại Nhật Bản. Với các thành phần chủ chốt dày dặn kinh nghiệm, hiện nay quy mô của JVCI đã được mở rộng với các chi nhánh và văn phòng đại diện tại thanh phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Hưng Yên, Hải Dương, Vĩnh Phúc…
株式会社JVCIの主な活動は進出支援・日越貿易促進・人事紹介である。日本で元留学、元実習生のみんなで創立され、取締役は日本人と働く経験が積んで、ベトナム全土の北部から南部まで支店を開設して規模を拡大してきております。